PIXTA限定素材

图库插图: 训练 研修 锻炼

训练 研修 锻炼[17452209] 图库插图包含训练,研修,锻炼这些关键词。此素材为aco (No.506116)的作品。从S尺寸到XL尺寸到$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

S
  • 419 x 640px
  • 14.8 x 22.6cm (72dpi)
JPG+PNG $5.00
M
  • 1311 x 2000px
  • 11.1 x 16.9cm (300dpi)
JPG+PNG $15.00
L
  • 2622 x 4000px
  • 22.2 x 33.9cm (300dpi)
JPG+PNG $30.00
XL
  • 7183 x 10956px
  • 60.8 x 92.8cm (300dpi)
JPG+PNG $50.00
Ex 追加扩展许可证 +$30.00
合计 :

相似 插图

图库插图: 训练 研修 锻炼的关键词