PIXTA限定素材

图库插图: 常春藤 波士顿常春藤 日本爬山虎

常春藤 波士顿常春藤 日本爬山虎[29254969] 图库插图包含常春藤,波士顿常春藤,日本爬山虎这些关键词。此素材为futo (No.85133)的作品。从S尺寸到XL尺寸到$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

常春藤 波士顿常春藤 日本爬山虎 29254969
常春藤 波士顿常春藤 日本爬山虎 29254969

常春藤 波士顿常春藤 日本爬山虎

*PIXTA限定素材仅在PIXTA网站、或PIXTA合作网站上有售

相关类别

S
 • 640 x 640px
 • 22.6 x 22.6cm (72dpi)
JPG+PNG
M
 • 2000 x 2000px
 • 16.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG+PNG
L
 • 4000 x 4000px
 • 33.9 x 33.9cm (300dpi)
JPG+PNG
XL
 • 4500 x 4500px
 • 38.1 x 38.1cm (300dpi)
JPG+PNG
S
 • 640 x 640px
 • 22.6 x 22.6cm (72dpi)
JPG+PNG $5.00
M
 • 2000 x 2000px
 • 16.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG+PNG $15.00
L
 • 4000 x 4000px
 • 33.9 x 33.9cm (300dpi)
JPG+PNG $30.00
XL
 • 4500 x 4500px
 • 38.1 x 38.1cm (300dpi)
JPG+PNG $50.00
Ex 追加扩展许可证 +$30.00
合计 :

相似 插图

图库插图: 常春藤 波士顿常春藤 日本爬山虎的关键词