PIXTA限定素材

图库插图: 盥洗用品 彩妆产品 化妆品 查看全部

盥洗用品 彩妆产品 化妆品[3128464] 图库插图包含盥洗用品,彩妆产品,化妆品这些关键词。此素材为zips (No.16387)的作品。从S尺寸到XL尺寸到US$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

S
  • 640 x 640px
  • 22.6 x 22.6cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
  • 2000 x 2000px
  • 16.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
  • 4000 x 4000px
  • 33.9 x 33.9cm (300dpi)
JPG US$30.00
XL
  • 5555 x 5555px
  • 47.0 x 47.0cm (300dpi)
JPG US$50.00
Ex 追加扩展许可证 +US$30.00
合计 :

图库插图: 盥洗用品 彩妆产品 化妆品的关键词