PIXTA限定素材

图库插图: 矢量 手机 智能手机

矢量 手机 智能手机[32625960] 图库插图包含矢量,手机,智能手机这些关键词。此素材为ZEROCRAFT (No.975524)的作品。从S尺寸到XL尺寸, 矢量图到$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

矢量 手机 智能手机 32625960
矢量 手机 智能手机 32625960

矢量 手机 智能手机

*PIXTA限定素材仅在PIXTA网站、或PIXTA合作网站上有售

相关类别

S
 • 640 x 407px
 • 22.6 x 14.4cm (72dpi)
JPG+PNG
M
 • 2000 x 1272px
 • 16.9 x 10.8cm (300dpi)
JPG+PNG
L
 • 4000 x 2545px
 • 33.9 x 21.5cm (300dpi)
JPG+PNG
XL
 • 9000 x 5727px
 • 76.2 x 48.5cm (300dpi)
JPG+PNG
V 包括矢量图 EPS
S
 • 640 x 407px
 • 22.6 x 14.4cm (72dpi)
JPG+PNG $5.00
M
 • 2000 x 1272px
 • 16.9 x 10.8cm (300dpi)
JPG+PNG $15.00
L
 • 4000 x 2545px
 • 33.9 x 21.5cm (300dpi)
JPG+PNG $30.00
XL
 • 9000 x 5727px
 • 76.2 x 48.5cm (300dpi)
JPG+PNG $50.00
V 包括矢量图 EPS $35.00
Ex 追加扩展许可证 +$30.00
合计 :

相似 插图

图库插图: 矢量 手机 智能手机的关键词