PIXTA限定素材

图库插图: 折扇(Akafuji) 查看全部

折扇(Akafuji)[33497346] 图库插图包含日本扇子,红富士,富士山这些关键词。此素材为futo (No.85133)的作品。从S尺寸到XL尺寸, 矢量图到US$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

折扇(Akafuji) 33497346
折扇(Akafuji) 33497346

折扇(Akafuji)

*PIXTA限定素材仅在PIXTA网站、或PIXTA合作网站上有售

相关类别

S
 • 640 x 480px
 • 22.6 x 16.9cm (72dpi)
JPG+PNG
M
 • 2000 x 1500px
 • 16.9 x 12.7cm (300dpi)
JPG+PNG
L
 • 4000 x 3000px
 • 33.9 x 25.4cm (300dpi)
JPG+PNG
XL
 • 5200 x 3900px
 • 44.0 x 33.0cm (300dpi)
JPG+PNG
V 包括矢量图 EPS
S
 • 640 x 480px
 • 22.6 x 16.9cm (72dpi)
JPG+PNG US$5.00
M
 • 2000 x 1500px
 • 16.9 x 12.7cm (300dpi)
JPG+PNG US$15.00
L
 • 4000 x 3000px
 • 33.9 x 25.4cm (300dpi)
JPG+PNG US$30.00
XL
 • 5200 x 3900px
 • 44.0 x 33.0cm (300dpi)
JPG+PNG US$50.00
V 包括矢量图 EPS US$35.00
Ex 追加扩展许可证 +US$30.00
合计 :

图库插图: 折扇(Akafuji)的关键词