PIXTA限定素材

图库插图: 夏南瓜 查看全部

夏南瓜[36351696] 图库插图包含西葫芦,小胡瓜,绿皮西葫芦这些关键词。此素材为yuu (No.924530)的作品。从S尺寸到M尺寸到US$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

S
  • 640 x 497px
  • 22.6 x 17.5cm (72dpi)
JPG+PNG
M
  • 1590 x 1236px
  • 13.5 x 10.5cm (300dpi)
JPG+PNG
S
  • 640 x 497px
  • 22.6 x 17.5cm (72dpi)
JPG+PNG US$5.00
M
  • 1590 x 1236px
  • 13.5 x 10.5cm (300dpi)
JPG+PNG US$15.00
Ex 追加扩展许可证 +US$30.00
合计 :

图库插图: 夏南瓜的关键词