PIXTA限定素材

图库插图: 舞台幕布 查看全部

舞台幕布[36521297] 图库插图包含下拉窗帘,帷幕,矢量这些关键词。此素材为futo (No.85133)的作品。从S尺寸到XL尺寸, 矢量图到US$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

舞台幕布 36521297
舞台幕布 36521297

舞台幕布

*PIXTA限定素材仅在PIXTA网站、或PIXTA合作网站上有售

相关类别

S
 • 640 x 320px
 • 22.6 x 11.3cm (72dpi)
JPG+PNG
M
 • 2000 x 1000px
 • 16.9 x 8.5cm (300dpi)
JPG+PNG
L
 • 4000 x 2000px
 • 33.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG+PNG
XL
 • 7000 x 3500px
 • 59.3 x 29.6cm (300dpi)
JPG+PNG
V 包括矢量图 EPS
S
 • 640 x 320px
 • 22.6 x 11.3cm (72dpi)
JPG+PNG US$5.00
M
 • 2000 x 1000px
 • 16.9 x 8.5cm (300dpi)
JPG+PNG US$15.00
L
 • 4000 x 2000px
 • 33.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG+PNG US$30.00
XL
 • 7000 x 3500px
 • 59.3 x 29.6cm (300dpi)
JPG+PNG US$50.00
V 包括矢量图 EPS US$35.00
Ex 追加扩展许可证 +US$30.00
合计 :

图库插图: 舞台幕布的关键词