PIXTA限定素材

图库插图: 圆片和叶与栗色柠檬图案(水彩风格) 查看全部

圆片和叶与栗色柠檬图案(水彩风格)[39329130] 图库插图包含柠檬,矢量,带叶的这些关键词。此素材为kanichi (No.908697)的作品。从S尺寸到XL尺寸, 矢量图到US$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

圆片和叶与栗色柠檬图案(水彩风格) 39329130

圆片和叶与栗色柠檬图案(水彩风格)

*PIXTA限定素材仅在PIXTA网站、或PIXTA合作网站上有售

相关类别

S
 • 640 x 640px
 • 22.6 x 22.6cm (72dpi)
JPG
M
 • 2000 x 2000px
 • 16.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG
L
 • 4000 x 4000px
 • 33.9 x 33.9cm (300dpi)
JPG
XL
 • 5000 x 5000px
 • 42.3 x 42.3cm (300dpi)
JPG
V 包括矢量图 EPS
S
 • 640 x 640px
 • 22.6 x 22.6cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
 • 2000 x 2000px
 • 16.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
 • 4000 x 4000px
 • 33.9 x 33.9cm (300dpi)
JPG US$30.00
XL
 • 5000 x 5000px
 • 42.3 x 42.3cm (300dpi)
JPG US$50.00
V 包括矢量图 EPS US$35.00
Ex 追加扩展许可证 +US$30.00
合计 :

图库插图: 圆片和叶与栗色柠檬图案(水彩风格)的关键词