PIXTA限定素材

图库插图: 金鱼 枫树 枫叶

金鱼 枫树 枫叶[40044788] 图库插图包含金鱼,枫树,枫叶这些关键词。此素材为ds_f_green (No.974133)的作品。从S尺寸到XL尺寸到$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

S
  • 455 x 640px
  • 16.1 x 22.6cm (72dpi)
JPG+PNG $5.00
M
  • 1422 x 2000px
  • 12.0 x 16.9cm (300dpi)
JPG+PNG $15.00
L
  • 2844 x 4000px
  • 24.1 x 33.9cm (300dpi)
JPG+PNG $30.00
XL
  • 4175 x 5870px
  • 35.3 x 49.7cm (300dpi)
JPG+PNG $50.00
Ex 追加扩展许可证 +$30.00
合计 :

相似 插图

图库插图: 金鱼 枫树 枫叶的关键词