PIXTA限定素材

图库插图: 金鱼 翠绿 鲜绿

金鱼 翠绿 鲜绿[40053868] 图库插图包含金鱼,翠绿,鲜绿这些关键词。此素材为ds_f_green (No.974133)的作品。从S尺寸到XL尺寸到$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

S
  • 640 x 455px
  • 22.6 x 16.1cm (72dpi)
JPG+PNG $5.00
M
  • 2000 x 1422px
  • 16.9 x 12.0cm (300dpi)
JPG+PNG $15.00
L
  • 4000 x 2844px
  • 33.9 x 24.1cm (300dpi)
JPG+PNG $30.00
XL
  • 5870 x 4175px
  • 49.7 x 35.3cm (300dpi)
JPG+PNG $50.00
Ex 追加扩展许可证 +$30.00
合计 :

相似 插图

图库插图: 金鱼 翠绿 鲜绿的关键词