PIXTA限定素材

图库插图: 线材料 - 秋天图像 查看全部

线材料 - 秋天图像[41666469] 图库插图包含秋天,秋,多彩这些关键词。此素材为YAEHIRO (No.187396)的作品。从S尺寸到M尺寸, 矢量图到US$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

S
  • 640 x 448px
  • 22.6 x 15.8cm (72dpi)
JPG+PNG
M
  • 1701 x 1191px
  • 14.4 x 10.1cm (300dpi)
JPG+PNG
V 包括矢量图 EPS
S
  • 640 x 448px
  • 22.6 x 15.8cm (72dpi)
JPG+PNG US$5.00
M
  • 1701 x 1191px
  • 14.4 x 10.1cm (300dpi)
JPG+PNG US$15.00
V 包括矢量图 EPS US$35.00
Ex 追加扩展许可证 +US$30.00
合计 :

图库插图: 线材料 - 秋天图像的关键词