PIXTA限定素材

图库插图: 万圣节背景材料 查看全部

万圣节背景材料[42507754] 图库插图包含万圣节,蔬菜,南瓜灯这些关键词。此素材为Seishun (No.307487)的作品。从S尺寸到XL尺寸到US$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

S
  • 640 x 590px
  • 22.6 x 20.8cm (72dpi)
JPG+PNG US$5.00
M
  • 2000 x 1843px
  • 16.9 x 15.6cm (300dpi)
JPG+PNG US$15.00
L
  • 4000 x 3687px
  • 33.9 x 31.2cm (300dpi)
JPG+PNG US$30.00
XL
  • 7460 x 6878px
  • 63.2 x 58.2cm (300dpi)
JPG+PNG US$50.00
Ex 追加扩展许可证 +US$30.00
合计 :

图库插图: 万圣节背景材料的关键词