PIXTA限定素材

图库插图: Colorful holographic background

Colorful holographic background[42693738] 图库插图包含颜色,浅,轻这些关键词。此素材为Carlos (No.798350)的作品。从S尺寸到M尺寸到$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

S
  • 640 x 343px
  • 22.6 x 12.1cm (72dpi)
JPG
M
  • 1920 x 1030px
  • 16.3 x 8.7cm (300dpi)
JPG
S
  • 640 x 343px
  • 22.6 x 12.1cm (72dpi)
JPG $5.00
M
  • 1920 x 1030px
  • 16.3 x 8.7cm (300dpi)
JPG $15.00
Ex 追加扩展许可证 +$30.00
合计 :

图库插图: Colorful holographic background的关键词