PIXTA限定素材

图库插图: 夏天 查看全部

夏天[54222812] 图库插图包含海洋,海,蓝色的水这些关键词。此素材为zips (No.16387)的作品。从S尺寸到XL尺寸到US$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

夏天 54222812

夏天

*PIXTA限定素材仅在PIXTA网站、或PIXTA合作网站上有售

相关类别

S
  • 640 x 640px
  • 22.6 x 22.6cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
  • 2000 x 2000px
  • 16.9 x 16.9cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
  • 4000 x 4000px
  • 33.9 x 33.9cm (300dpi)
JPG US$30.00
XL
  • 6000 x 6000px
  • 50.8 x 50.8cm (300dpi)
JPG US$50.00
Ex 追加扩展许可证 +US$30.00
合计 :

图库插图: 夏天的关键词