PIXTA限定素材

图库照片: 金猕猴桃 查看全部

金猕猴桃[49872419] 图库照片包含黄金奇异果,猕猴桃,奇异果这些关键词。此素材为sara (No.12776)的作品。从S尺寸到XL尺寸到US$5.00都可购买。注册免费会员后,可下载水印图及进行画质确认,还可使用收藏夹收藏您心仪的素材。 查看全部

S
  • 426 x 640px
  • 15.0 x 22.6cm (72dpi)
JPG US$5.00
M
  • 1333 x 2000px
  • 11.3 x 16.9cm (300dpi)
JPG US$15.00
L
  • 2666 x 4000px
  • 22.6 x 33.9cm (300dpi)
JPG US$30.00
XL
  • 3648 x 5472px
  • 30.9 x 46.3cm (300dpi)
JPG US$50.00
Ex 追加扩展许可证 +US$30.00
合计 :

图库照片: 金猕猴桃的关键词